Filosofi

All posts in the Filosofi category

Underlag till skrivuppgift -Res tillbaka i tiden…

Published 2 februari, 2013 by Lisa -Lärare, NPF-förälder och lekgruppssamordnare

En uppgift som jag då och då använder med elever är ”Vilken tid och plats skulle ni besöka om ni kunde resa tillbaka i tiden?” Det är en reflekterade uppgift som stimulerar elevernas historiska medvetenhet samt kreativitet.

Förra gången gav jag klassen uppgiften efter att vi hade haft ett temaarbete som behandlade alltifrån istiden, dinosauriernas och däggdjurens uppkomst och leverne, stenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden. De hade alltså erfarenheter att välja ibland och det var ett bra sätt att fånga upp vad eleverna hade fastnat mest för och tyckt varit mest intressant under temaarbetet. 

– – – – –

Primary treasure chest bjuder på 19 st A4-posters i olika historiska teman som kan finnas som underlag när elever ska skriva den här uppgiften, eller kanske som underlag vid dramatiskt uppspel. Alla bilder är kanske inte speciellt lämpliga i en svensk skola men sållar man i mängden har vi posters om medeltiden, trojanska kriget, borgerskapets leverne, livet under antika Egypten, vikingatiden, sten- och jägarstenåldersmänniskor och mammuten samt dinosaurier mm…

Annonser