Krokodilmatte

All posts in the Krokodilmatte category

Större och mindre än

Published 28 november, 2012 by Lisa -Lärare, NPF-förälder och lekgruppssamordnare
Det här är ett nostalgiinlägg för mig. Att arbeta med (större och mindre än med hjälp av symbolskrivning) är en av mina första och starkaste minnen i mötet med matematiken i lågstadiet. Uppgiften var att skriva ut krokodilgap för att markera vilket tal i räkneoperation som är störst. T.ex 3 > 1. Talet tre är större än talet ett. Sådana här uppgifter kan man göra på många olika sätt som eggar fantasin och kreativiteten. Här har ni några förslag.


 

  • Använd er av föremål som exempelvis snäckor där elever ska sätta ut två olika mängder i förhållande till krokodilgapets utformning. Det här kan vara ett bra sätt att samtidigt träna gruppering av föremål. Tips från Csupamoka2.

  • Låt eleverna träna sig i att skriva räknesagor samtidigt som elever kan illustrera de olika talmängderna med bilder. Tips från Lesson plan diva. 

  • Genom att använda tärningar kan elever färdighetsträna det här momentet ett tag. Samtidigt som eleverna här kan justera krokodilgapet efter behov. Tips från Mrs ts first grade class-Jill.

  • Lika stimulerande kan det vara att tillämpa en kortlek i den här övningen! Tips från Wendy Janelle.

  • Glöm heller ej bort att använda er av patternblocks. På så sätt får man även in prealgebra i det här mattemomentet! Tips från Love 2 learn 2 day.
Annonser