Skriva

All posts in the Skriva category

Svenskaappar till grundskolans tidigare år

Published 22 december, 2013 by Lisa -Lärare, NPF-förälder och lekgruppssamordnare

Dessa appar använder jag med mina ettor och treor i svenskundervisningen. Fungerar även till årskurs 2.

20131220-194510.jpg

20131220-194520.jpg

Annonser

Eget material: Skriv faktatexter utifrån stödord

Published 20 december, 2013 by Lisa -Lärare, NPF-förälder och lekgruppssamordnare

Det är viktigt att elever får träna sig i att skriva faktatexter och att dels kritiskt kunna granska om information är relevant eller inte för sammanhanget. Ett sätt att få med det viktigaste innehållet i faktatexter kan vara att eleverna först får arbeta med att skriva stödord.

Här får ni i juletid ett dokument som eleverna kan använda sig av i detta sammanhang.

Träna bokstäver

Published 18 mars, 2013 by Lisa -Lärare, NPF-förälder och lekgruppssamordnare

Sparklebox bjuder på bokstavsövningar. Ett mycket kreativt sätt att arbeta med bokstäverna och arbetet kan du ta del av på svenska! Tryck bara på den svenska flaggan.

  • Här får eleverna träna på ”Giraffbokstäver” t.ex b, d och f som är höga och sträcker sig mot himlen.
  • ”Sköldpaddsbokstäver” t.ex a, c och e som håller sig på en låg nivå.
  • ”Apbokstäver” t.ex g, q och j som har ”svansar”. 

Underlag till skrivuppgift -Res tillbaka i tiden…

Published 2 februari, 2013 by Lisa -Lärare, NPF-förälder och lekgruppssamordnare

En uppgift som jag då och då använder med elever är ”Vilken tid och plats skulle ni besöka om ni kunde resa tillbaka i tiden?” Det är en reflekterade uppgift som stimulerar elevernas historiska medvetenhet samt kreativitet.

Förra gången gav jag klassen uppgiften efter att vi hade haft ett temaarbete som behandlade alltifrån istiden, dinosauriernas och däggdjurens uppkomst och leverne, stenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden. De hade alltså erfarenheter att välja ibland och det var ett bra sätt att fånga upp vad eleverna hade fastnat mest för och tyckt varit mest intressant under temaarbetet. 

– – – – –

Primary treasure chest bjuder på 19 st A4-posters i olika historiska teman som kan finnas som underlag när elever ska skriva den här uppgiften, eller kanske som underlag vid dramatiskt uppspel. Alla bilder är kanske inte speciellt lämpliga i en svensk skola men sållar man i mängden har vi posters om medeltiden, trojanska kriget, borgerskapets leverne, livet under antika Egypten, vikingatiden, sten- och jägarstenåldersmänniskor och mammuten samt dinosaurier mm…